Acil Sağlık Hizmetlerimiz
17 Ağustos 2021

  Acil Servis Birimimiz; Uzman Hekim, Pratisyen Hekim,  Hemşire, Sağlık Memuru ATT ve Ebe kadrosu ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.  Acile başvuracak hastaların kolay ulaşımını sağlamak için hastane bahçesinde dışarıdan görülebilen ışıklandırılmış acil servis tabelası bulunmaktadır.

  Acil birimine ulaşım iki kapıdan sağlanmaktadır. Ana giriş kapısı içerisinde ilk girildiğinde; hasta bekleme alanı, triyaj, hasta kayıt/danışma/karşılama birimi, izolasyon odası bulunmaktadır. Ambulans girişi içerisinde sağ tarafta canlandırma (resüstasyon odası) karşı tarafta sarı alan (muayene alanı, gözlem alanı) bulunmaktadır. Ana giriş kapısından (iç kapı) ve ambulans/sedye giriş kapılarından girildiğinde; pansuman odası, aşı odası, personel dinlenme odaları, muayene alanları, gözlem alanları ile laboratuar ve radyolojiye inen merdiven/asansör bulunmaktadır.

  Acil servise gelen hastaları hasta karşılama ve yönlendirme personeli Acil Servis Hasta Triaj Birimine yönlendirir. Hastanın hayati bulguları, şikâyetleri ve öyküsünü triajda görevli hemşire, ebe, sağlık memuru ya da ATT tarafından alınır ve ilgili birime yönlendirilir. Eğer hasta yaşlı, özürlü, kimsesiz ve acil müdahale (sarı/kırmızı alan) edilmesi gereken durumu varsa hasta karşılama ve danışma personeli işlemlerine yardımcı olmaktadır.

  Hayati tehlikesi bulunmayan, genel durumu iyi, ateş, nabız, tansiyonu normal, acil müdahale gerektirmeyecek durumdaki hastalar Yeşil Alan Hastası olarak tanımlanmakta ve tedavi önceliği bakımından en son grubu oluşturmaktadır. Hayatı tehdit etme olasılığı, uzuv kaybı riski ve önemli hasta olma oranı yüksek olan  hastalar Sarı Alan Hastası olarak tanımlanmakta ve orta derecede önceliği olan hastalardır. Sağlık Bakanlığı Sarı alan Hastaları grubunu aşağıdaki gibi tanımlamıştır.

 • Küçük tansiyonu >110 mmHg ve büyük tansiyonu >180 mmHg olan kan basıncı yüksekliği
 • Herhangi bir nedenle orta derecede kan kaybı
 • Yardımcı solunum kaslarının solunuma katılmadığı orta derecede solunum sıkıntısı
 • Ateş yüksekliği olan onkoloji hastası veya kortizon kullanan hasta
 • Nöbet geçirme öyküsü (uyanık) halde
 • İnatçı kusma
  • Kalp hastalığı öykü ile uyumlu olmayan göğüs ağrısı
  • 65 yaş üstü karın ağrısı olan hasta
  • Şekil bozukluğu, ciddi parçalı yaralanma ve ezilme yaralanması içeren uzuv yaralanması
  • Şiddetli karın ağrısı olan hasta
  • Suiistimal riski veya şüphesi olan çocuk
  • Stresli ve kendine zarar verme riski olan hasta,


    Genel durumu orta ya da kötü, ateş, nabız, tansiyonu durağan olmayan, ANINDA doktor müdahalesine ihtiyaç duyan ve bekleyemeyecek durumda olan KRİTİK hastalar Kırmızı Alan Hastalar olarak tanımlanmakta ve acil bakım, müdahale ve sevk önceliği olan vakalardır.

    Acil Serviste ortalama günlük 700 hasta muayene edilmektedir. Aynı zamanda günlük ortalama 250-300 hastaya enjeksiyon hizmeti verilmektedir.

    Vizyonumuz hastane kuruluş amacına uygun hizmet vermek, değişim ve gelişimlere açık olmak ve takip etmek, rekabet gücünün arttırmak, hizmetin sürekliliğini sağlamak, hizmet kapasitesini genişletmek ve daha verimli hale getirmektir.