Yeni Doğan Yoğun Bakım
17 Ağustos 2021

         1.düzey olarak 4 kuvöz kapasiteli tescil edilen ünitemiz 2013 yılından itibaren kurumumuzda hizmet vermektedir.

         Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitemizde fizyolojik olarak stabil olan 35 hafta ve üstü doğan tanı, tedavi, beslenme ve bakım hizmetleri gereken; oksijen dışında destek tedavisi gerektirmeyen 0-28 günlük bebekler kabul edilmektedir.35 hafta üstü sorunlu bebeklerin ve 35 hafta altında doğanların uygun merkeze transferi sağlanana kadar izlenebileceği donanıma sahiptir.

         Ana binanın 1. katında yer alan Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinin önünde doktor aile bilgilendirme alanı ve aynı katta annelerin dinlenmesini sağlayacak özelliklere sahip Anne Uyum Oteli bulunmaktadır.

         Ünitemizde hasta takip ve tedavisinin 24 saat esasına dayalı olarak kesintisiz sağlanmakta olup kritik hasta bakımı üzerine eğitilmiş hekim ve hemşire grupları tarafından yoğun bakım hizmeti verilmektedir.

YeniDogan01.png

YeniDogan02.png 

YeniDogan03.png