Sağlık Kurulu
16 Mayıs 2022

Hastanemizde Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları

 • Durum Bildirir Raporu

 • İlaç Raporu

 • Silah Ruhsatı Raporu 

 • Ehliyet Alabilir Raporu

 • Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu

 • Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu

 • İşe Giriş Raporu (Ağır ve Tehlikeli İşler Hariç)

 • Av Tezkeresi Raporu

 • Vasi Ataması Raporu

 • Yaş Tespiti Raporu

 • Öğretmen Olmak İçin Rapor 

 • Yurtdışına Çıkmak İçin Düzenlenen Rapor