Özellikli Cihaz Hizmet Birimleri
17 Ağustos 2021

Merkez Binada Bulunan Özellikli Cihazlarımız

 • Bilgisayarlı Tomografi

Var

 • Manyetik rezonans Görüntüleme(MRI)(Kapalı)

Var

 • Kemik dansitometresi

Var

 • Diyaliz

Var

 • Doppler Ultrasonografi

Var

 • Eforlu Ekokardiyografi

Var

 • Ekokardiyografi

Var

 • Gastroskopi

Var

 • Kolonoskopi

Var

 • Mamografi

Var

 • Solunum Fonksiyon Testi

Var

 • USG

Var

 • Görme Alanı

Var

 • Odio

Var

 • Elektromiyografi (EMG)

Var

 • Elektroensefalogrofi(EEG)

Var

 • Endeskopik Retrograt Kolanjiyopankreatografi(ERCP)

Yok
Selimpaşa Ek Hizmet Binasında Bulunan Özellikli Cihazlarımız

 • USG (Kadın Doğum Polikliniği)

Var