Ozonterapi
30 Aralık 2021

OZONTERAPİ

Medikal ozon tedavisi:Saf oksijenden özel bir jeneratör vasıtası ile elde edilen ozon gazının hastanın kendi kanı ile karıştırılarak ya da gaz halinde vücudun çeşitli bölgelerine verilmesi ile uygulanan bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemidir.Ozon tedavisi birçok patolojik durumu iyileştirir veya tamamen düzeltir.

Majör Yöntem: En yaygın kullanım metodudur. Bu metodla kişiden 100 ml arasında alınan kan, tedavi seanslarının sayısı ve uygulanacak ozon dozu; hastanın genel durumuna, yaşına ve esas hastalığına bağlı olacaktır. Uygulamanın süresi ozon tedavisi için hazırlanmış tek kullanımlık steril özel setler kullanılarak 15 ile 30 dakika arasında değişmektedir.
• Minör Yöntem: Kişiden alınan 2 – 5 cc arası kan, belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kişiye kas içine enjekte edilir.
• Vücut Boşluklarına Ozon Verilmesi: Rektal – Makat yoluyla, vajinal ve kulak yoluna püskürtme yöntemi ile kişiye ozon verilir.
• Eklem ve kas içine ozon gazı verilmesi: Kas İskelet Sistemi rahatsızlıklarında, uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazı kişinin eklemlerine ve kaslarda ağrılı bölgeye enjekte edilir.
• Ozon torbası: İyileşmeyen yaralarda ve diyabetik ayaklarda, cilt lezyonlarında, enfeksiyonlarda, dolaşım bozukluklarında, nöropatik ağrılarda ve huzursuz bacak sendromunda kullanılır.

Ozon tedavisi kullanılandurumlar nelerdir :

 

 • Omurga ve kas iskelet sistemi hareket ve fonksiyon bozuklukları
 • Omurga ve kemik eklem sisteminin akut ve kronik ağrı sendromları
 • Omurga disk kaymaları
 • Eklem sertliği ve dejenerasyonu
 • Migren, gerilim tipi baş ağrıları
 • Kaza sonrası ağrı sendromları
 • Spastisite, serebralpalsi gibi nöromuskuler problemler
 • Çocuklarda koordinasyon ve psikomotor fonksiyon bozuklukları
 • Psikosomatik sendromlar, anksiyete, depresyon
 • Kronik nörolojik hastalıklarda (Alzheimer, MS) destekleyici amaçlı
 • Uyku bozuklukları
 • Sindirim sistemi, üriner sistem, ürogenital, solunum ve dolaşım sistemleri fonksiyonel bozuklukları
 • Ozon terapi kimlere uygulanmaz?
 • Kontrolsüz hipertiroidi, Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği (favizm), Lösemi, kanama bozukluğu, Trombositopeni, organ transplantasyonlu hastalarda, kontrolsüz kalp hastalarında, Gebelik ilk trimestrda uygulanmaz.
 • Ozon terapide olası nadir yan etkileri nelerdir?
 • İşlem sırasında ağrı, kanama veya iğne yerinde morarma, baş dönmesi ve tansiyon düşmesi, kan şekeri düşmesi gibi nadir durumlar görülebilir ama bu bir sorun teşkil etmez çünkü çok kısa sürede düzelir.