Kalite Politikamız
17 Ağustos 2021

Çağdaş Tıp ilkelerine sadık kalarak, tüm hastane çalışanlarının katılımı ile bakmakla yükümlü olduğumuz hasta ve yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde, hasta memnuniyeti ve haklarını gözeterek, çalışanlarımızı sürekli eğiterek, çalışan ve hasta güvenliği odaklı, en gelişmiş, güncel ve kanıta dayalı teşhis ve tedavi imkânlarını hastaya sunmak, verdiğimiz hizmet kalitesini sürekli iyileştirilmesini ve ölçülebilir şekilde geliştirilmesini sağlamaktır.