Kalite Yönetim Birimi
17 Ağustos 2021

 tulaytekes.jpg GozdeYasa.jpg SeldaBarak.jpg
Kalite Yönetim Direktörü
Tülay TEKEŞ
Kalite Birimi
Gözde YAŞA
Verimlilik Birimi
Selda BARAKKalite Yönetim Direktörü

  Kalite yönetim direktörü kalite yönetim sistemi içinde kilit role sahiptir. Başhekimin belirlediği bir çalışan valiliğin teklifi bakanlığın onayı ile kalite yönetim direktörü olarak görevlendirilir. Kalite yönetim direktörü, kalite yönetim biriminden ve kurumdaki tüm süreçlerden sorumludur.

 

Kalite Yönetim Biriminin görevleri 

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalı,
 • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmeli
 • Öz değerlendirmeleri yönetmeli,
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmeli,
 • SKS çerçevesinde hazırlanan;
 • Yazılı düzenlemeleri kontrol etmeli,
 • Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmeli,
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmeli,
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.
 • Performans ve kalite yönetimi çalışmaları konusunda koordinatörlük, diğer hastaneler ve kamu kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliği yapmak,
 • Kalite Bölüm Sorumlularının görevleri
 • Sorumlular kalite yönetim direktörü ile koordineli çalışmalıdır.
 • Bölüm hedeflerine ilişkin analizler sorumlular tarafından yapılmalı ve kalite yönetim birimine bildirilmelidir.
 • Sorumlular bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmelidir.