İdari ve Mali İşler Müdürü
17 Ağustos 2021


 Mezun Olduğu Okul İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi
 İhtisas Yaptığı Yer İşletme MBA Yüksek Lisans