Vizyonumuz
17 Ağustos 2021

  • Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik gereklerine uygun olarak sağlık hizmeti vermeyi,
  • Kalite Yönetim Sistemi’nin devamlılığını sağlamayı ve sistemi sürekli geliştirmeyi,
  • Hastaların nezdinde tescil edilmiş bir devlet hastanesi olmayı, sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesi ile bölgemizde bir marka haline gelmeyi kurumsal bir misyon olarak benimsemiştir.
  • Etik ilkelerden ödün vermeden teknolojik gelişmeleri takip eden; hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, ulusal kalite standartlarında hizmet anlayışı ile sağlıkta öncü uygulamalarla toplumun yaşam kalitesini yükselten sağlık hizmeti sunmaktır.