Öğrenci Staj İşleri
17 Ağustos 2021

HASTANEDE ÇALIŞACAK STAJYERLERDEN İSTENEN BELGELER
1.Staj başlangıcından en fazla iki ay öncesine ait olması şartı ile (lab neticelerinide içeren)SAĞLIK KURULU RAPORU ( "Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir" İbaresi bulunmalıdır.)
2.AŞI KARTI :Aile hekiminde alınacaktır.
(
Tetanoz, Suçiçeği, Hepatit A, Anti HAV IgG )
3.Ziraat Bankası Silivri Şubesinden açılmış hesap numarası
4.Kimlik Fotokopisi
5.Zorunlu Staj Formları / Mesleki Eğitim Sözleşmesi (okuldan onaylı)
6.SGK İşe Giriş Bildirgesi (Okul tarafından düzenlenmiş olacak)
7.Öğrenci Belgesi
Staja gelirken okulunuzun belirlemiş olduğu formanızla gelmeniz gerekmektedir.