T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Silivri Devlet Hastanesi

Öğrenci Staj İşleri


Lise ve Üniversite Öğrencileri İçin Gerekli Staj Evrakları

1 - SGK İşe Giriş Bildirgesi (Okul tarafından düzenlenmiş olacak)

2 - İşe Giriş Sağlık Raporu ( "Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir" İbaresi bulunmalıdır.)

3 - Kan Testleri

   - Hemogram
   - AST, ALT
   - Üre, Kreatinin
   - Kan Grubu Kartı
   - Seroloji Testleri  ( HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti-HIV / Pozitif/Negatif olması durumuna göre aşılarının olup/olmadığını belirten kart/yazı )
   - KKK (1 DOZ), Hepatit B ve Tetanoz Aşılarının yapıldığı gösteren aşı kartı getirilmesi zorunludur.


4 - Zorunlu Staj Formları / Mesleki Eğitim Sözleşmesi

5 - Kimlik Fotokopisi

Not : Tüm staj evraklarının eksiksiz olarak staj başlama tarihinden önce Eğitim Birimine Teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik evrakla kurumumuzda stajınız başlatılamayacaktır.

Staja gelirken okulunuzun belirlemiş olduğu formanızla gelmeniz gerekmektedir.