Tesis Güvenliği Komitesi
24 Kasım 2021

Komitenin asgari görev tanımı;

  Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi, Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması, Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması, Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları, Atık yönetimi çalışmaları, Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması, Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.
 
Toplantı sıklığı;
  Tesis güvenliği komitesi, rutin olarak 3 ayda bir toplanır. Lüzumu halinde daha sık toplantı yapılabilir.
 
SKS dışında oluşturulmuş komiteler
  SKS kapsamı dışında kalan fakat yönetmelikleri gereği kurulması zorunlu olan komitelerimiz EKK , Hasta Hakları , Transfüzyon Komitesi , Temizlik komitesi mevcuttur.