Komitelerimiz

SKS KAPSAMINDA OLUŞTURDUĞUMUZ KOMİTELER
 
  Sağlık kalite standartları kapsamında tanımlanan komiteler, SKS kapsamında çerçevesi çizilen çalışma alanlarıyla ilgili görevleri yerine getirmek üzere kalite yönetim direktörünün teklifi, başhekimin onayıyla kurulurlar. Komiteler faaliyetlerini kalite yönetim direktörünün koordinasyonunda yürütmekle birlikte bağımsız birer organ gibi çalışırlar. Hastanemizde SKS kapsamında, Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi, Eğitim Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi kurulmuştur.

İlaç Yönetim Ekibi

IlacYonetimEkip.gif

17 Ağustos 2021