T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Silivri Devlet Hastanesi

Kurumsal Amaç ve Hedefler


  • İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek,
  • Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinde Hasta güvenliği,  Hasta ve çalışan memnuniyet seviyesini yükseltmek
  • Sağlık hizmetinin kalite-niteliği ve verimliliğini artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak
  • İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak
  • İş sağlığını iyileştirerek çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek
  • Hastane personelini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek.

(Kurumsal amaç ve hedefler plan dahilinde takip edilmektedir.)