T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Silivri Devlet Hastanesi

Hasta Güvenliği Komitesi
Komitenin asgari görev alanı;

  Hastaların doğru kimliklendirilmesi, Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması, Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması Transfüzyon güvenliğinin sağlanması, Radyasyon güvenliğinin sağlanması, Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır.Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
 
Toplantı sıklığı;

  Hasta güvenliği komitesi, rutin olarak 3 ayda bir toplanır. Lüzumu halinde daha sık toplantı yapılabilir.

HastaGuvenKomite.gif