T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Silivri Devlet Hastanesi

2017 Yılı Özdeğerlendirme Planı Ve Takvimi


2017 YILI VERİMLİLİK ÖZDEĞERLENDİRME PLANI
2017VerimlilikOzdegerlendirmePlani.png


 2017 YILI KALİTE ÖZDEĞERLENDİRME PLANI2017 Kalite Özdeğerlendirme Planı.png