Hastane Yöneticisi

Adı Soyadı Dr. Mehmet Sadık BALCI
Ünvanı Yönetici / Başhekim
Mezun Olduğu Okul İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Mezuniyet Tarihi 30.07.1985