Misyonumuz & Vizyonumuz & Değerlerimiz

MİSYONUMUZ
       Hastanemizin kuruluş amacına uygun olarak hastaların isteklerine cevap vermek amacıyla, hastane kaynaklarımızın nasıl kullanacağını belirleyen yönetim anlayışı ve hizmet akışını, sürekli aktif işletebilmek.
 
VİZYONUMUZ
        Hastanemizin kuruluş amacına uygun hizmet yelpazesini genişletip geliştirecek değişme ve gelişmelerin daima takip edilmesi, rekabet gücünün arttırılarak, hizmetin sürekliliğinin sağlanmasını, hizmet kapasitemizin genişletilmesi ve daha verimli hale getirilmesi.
 
DEĞERLERİMİZ
  • Bilimsellik
  • Hasta odaklılık
  • Sürekli gelişme
  • Kalite
  • Şeffaflık
  • Hasta haklarına ve tıp etiğine saygı
  • İşbirliği ve Dayanışma
  • Kalıcı güven