Komitelerimiz

 

HKS KAPSAMINDA OLUŞTURDUĞUMUZ KOMİTELER
 
Sağlık kalite standartları kapsamında tanımlanan komiteler, SKS kapsamında çerçevesi çizilen çalışma alanlarıyla ilgili görevleri yerine getirmek üzere kalite yönetim direktörünün teklifi, başhekimin onayıyla kurulurlar. Komiteler faaliyetlerini kalite yönetim direktörünün koordinasyonunda yürütmekle birlikte bağımsız birer organ gibi çalışırlar. Hastanemizde SKS kapsamında, Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi, Eğitim Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi kurulmuştur.
 
 
 
Hasta Güvenliği Komitesi
 

	

Başhekim Yardımcısı

Uz.Dr. Serdar UZEL

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Sibel LAPANTA

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Rıdvan Şahin ERSOY

Anestezi ve Reanimasyon

Uz.Dr. Tayyibe KAŞIKÇI

Ortopedi

Op.Dr. Mehmet Ali FİLİZ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Uz.Dr. Nuray Özgür ABRAVCI

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Uz.Dr. Meltem IRMAK

Eczacı

Nurgül GÜZEL

Kalite Yönetim Direktörü

Tülay TEKEŞ

Bölüm Kalite Sorumlusu

Sibel Öztürk ALICI

Bilgi İşlem Sorumlusu

Sinem ÇELİK

Sağlık Personeli

Remziye TERZİ

   

Bölüm Kalite Sorumlusu

Gülhan KILIÇ

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Gülsüm KÖSE

   

 

Komitenin asgari görev alanı;
Hastaların doğru kimliklendirilmesi, Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması, Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması Transfüzyon güvenliğinin sağlanması, Radyasyon güvenliğinin sağlanması, Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır.Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
 
Toplantı sıklığı;
Hasta güvenliği komitesi, rutin olarak 3 ayda bir toplanır. Luzumu halinde daha sık toplantı yapılabilir.

 

Tesis Güvenliği Komitesi

 

Başhekim Yardımcısı

Uz.Dr. Soner OFLAZOĞLU

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Sibel LAPANTA

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Rıdvan Şahin ERSOY

Kalite Yönetim Direktörü

Tülay TEKEŞ

Bölüm Kalite Sorumlusu

Sibel Öztürk ALICI

Endüstri Mühendisi

Sinem ÇELİK

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlu Hemşire

Jülide Ayfer DEMİR

Verimlilik Birim Sorumlusu

Aygün TOMUR

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Zahide Pınar ÜNAL

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Ayşegül EMEKSİZ

İş Güvenliği Danışmanı

Yusuf USTA

Bölüm Kalite Sorumlusu

Özer TÜRKMEN

   

Teknik Servis Sorumlusu

Recep KOPAN

Güvenlik Amiri

Selçuk YILMAZ

   

 

 

Komitenin asgari görev tanımı;
Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi, Hastane alt yapı güvenliğininsağlanması, Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması, Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları, Atık yönetimi çalışmaları, Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması, Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.
 
Toplantı sıklığı;
Tesis güvenliği komitesi, rutin olarak 3 ayda bir toplanır. Luzumu halinde daha sık toplantı yapılabilir.
 
HKS dışında oluşturulmuş komiteler
SKS kapsamı dışında kalan fakat yönetmelikleri gereği kurulması zorunlu olan komitelerimiz EKK , Hasta Hakları , Transfüzyon Komitesi , Temizlik komitesi mevcuttur.
 
 
 
Eğitim Komitesi
 

Başhekim Yardımcısı

Uz.Dr.Serdar UZEL

İdari ve Mali İşler Müdürü Bülent ÇELİKTÜRK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Sibel LAPANTA

Psikolog

Leman KARABUĞA

Kalite Yönetim Direktörü

Tülay TEKEŞ

Eğitim Hemşiresi

Ayşe GERMAN

Eğitim Hemşiresi

Ebru UTSAL

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlu Hemşire

Jülide Ayfer DEMİR

   

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlu Hemşire

Sevgi ÜRKEK

Verimlilik Birim Sorumlusu

Aygün TOMUR

   

 

 

Komitenin asgari görev tanımı;
Hizmet kalite standartları eğitimi, Hizmet içi eğitimler, Uyum eğitimleri, Hastalara yönelikeğitimleri planlamalıdır.
 
Toplantı sıklığı;
Eğitim komitesi, rutin olarak 3 ayda bir toplanır. Luzumu halinde daha sık toplantı yapılabilir.

 

 

 

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Komitesi

Yönetici /  Başhekim

Dr. Sadık BALCI

İşyeri Hekimi

Op.Dr. Kutsan ÇÖKTÜ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Sibel LAPANTA

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Yeliz KAHYA

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Rıdvan Şahin ERSOY

Endüstri Mühendisi

Sinem ÇELİK

İş Güvenliği Danışmanı

Yusuf USTA

İş Yeri Hemşiresi

Sevtap AKGÜL

Sivil Savunma Afet Sorumlusu

Özer TÜRKMEN

Çalışan Temsilcisi

Ömer LAPANTA

Çalışan Temsilcisi

Emine ÇALIŞKAN

Teknik Servis Sorumlusu

Recep KOPAN

     

Güvenlik Amiri

Selçuk YILMAZ