Bölümler

Silivri Devlet Hastanesi Ana Binada Verilen Hizmetler

Hizmet Verilen Branşlar                           Yatarak Tedavi Hizmeti Verilen Branşlar

Beyin ve Sinir Cerrahisi Nöroloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ortopedi ve Travmatoloji
Deri ve Zührevi Hastalıklar Psikiyatri
Enfeksiyon Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
Genel Cerrahi Plastik Cerrahi
Göz Hastalıkları Üroloji
İç Hastalıkları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz  Kalp Damar Cerrahi

  
 Poliklinik Hizmeti Verilen Branşlar

Branşlar

Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Enfeksiyon Hastalıkları
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz 
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Psikiyatri
Plastik Cerrahi
Üroloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
Kardiyoloji 
Anestezi ve Reanimasyon
Psikoloji Polikliniği

 

Laboratuar Hizmeti Verilen Branşlar

Biyokimya
Patoloji
Mikrobiyoloji

 

Görüntüleme Hizmeti Verilen Branşlar

Radyoloji
MR
BT
Mamografi
Kemik Ölçümü

Yatak Kapasitesi 

Yatak Sayısı                               :223

Yoğun Bakım Yatak Kapasitesi

Yoğun Bakım Yatak Sayısı             :9

Özellikli Cihazlar
Bilgisayarlı Tomografi  Var
Manyetik rezonans Görüntüleme(MRI)(kapalı) Var
Kemik dansitometresi Var
Diyaliz Var
Doppler Ultrasonografi Var
Eforlu Ekokardiyografi Var
Ekokardiyografi Var
Gastroskopi Var
Kolonoskopi Var
Mamografi Var
Solunum Fonksiyon Testi  Var
USG Var
Görme Alanı Var
Odio Var
Elektromiyografi (EMG) Var
Elektroensefalogrofi(EEG) Var
Endeskopik Retrograt Kolanjiyopankreatografi(ERCP) Yok
Ürodinami  Var
Sintigrafi  Yok


Ameliyathane 

Masa Sayısı            :6

 

Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları

Durum Bildirir Raporu 
İlaç Raporu
Silah Ruhsatı Raporu
Silahlı, Silahsız Güvenlik Görevlisi Raporu
Ehliyet Alabilir Raporu
Özürlü Raporu
Heyet Raporu
İşe Giriş Raporu
Av Tezkeresi Raporu
Vasi Ataması Raporu
Yaş Tespiti Raporu
Öğretmen Olmak İçin Rapor
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışmak İçin Rapor
Yurtdışına çıkmak İçin Düzenlenen Rapor


SELİMPAŞA EK HİZMET BİNASINDA VERİLEN HİZMETLER

Yatarak Tedavi Hizmeti Verilen Branşlar


Branşlar

Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Enfeksiyon Hastalıkları
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz 
Psikiyatri
Üroloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

 

Poliklinik Hizmeti Verilen Branşlar

Branşlar
 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Enfeksiyon Hastalıkları
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz 
Psikiyatri
Üroloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

 

Özellikli Cihazlar
USG (Kadın Doğum Polikliniği         Var   

Görüntüleme Hizmeti Verilen Branşlar

Radyoloji