İdari ve Mali Hizmetler Müd. Yrd.

Adı Soyadı Muhteber GÜNAL
Ünvanı İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
Mezun Olduğu Okul
Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu
Yüksek Lisans Beykent Üniversitesi
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi
   
   
Adı Soyadı Yeliz KAHYA
Ünvanı İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
Mezun Olduğu Okul
Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 
Ekometri Bölümü
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ekometri Ana Bilim Dalı - İstatistik Bilim Dalı
   
   
Adı Soyadı Rıdvan Şahin ERSOY
Ünvanı İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
Mezun Olduğu Okul Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Yüksek Lisans Beykent Üniversitesi
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi